Μακάριος Δρουσιώτης

Ο Μακάριος Δρουσιώτης εργάστηκε για 25 χρόνια ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες της Κύπρου και της Ελλάδας. Τα 15 από τα 25 χρόνια της δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας ήταν εξωτερικός συνεργάτης και διέθετε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην έρευνα και τη συγγραφή.

Από τον Μάρτιο του 2013 είναι ειδικός συνεργάτης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.