• Thursday 8 December 2022

Articles in Turkish

AKEL-DİKO işbirliği havaya

DİKOnun yeni liderliği ile ilgili seçim sonuçlarının ardından DİKO-AKEL işbirliğinde artık hiçbir şey aynı değildir. DİKOnun bütün organlarında Tassosçu akımın ezici şekilde üstünlüğü, parti başkanı Marios Karoyanın şu ana kadar izlediği denge kurma politikasını iptal etmektedir.

Hali hazırda parti, Cumhurbaşkanı Hristofyasın Kıbrıs sorunundaki politikasının karşısında olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Çarşamba gecesi Mega kanalında yapılan bir tartışma programında Nikolas Papadopulos, bütün konularda AKEL Basın Sözcüsü Stavros Evagoru ile çatıştı. Papadopulos Hristofyası, 8 Temmuz anlaşmasını mezara gömmekle, Türkiyeyi suçlarından arındırmakla, acele etmekle ve zemin netleşmeden müzakerelere başlamakla, hiçbir karşılık almadan tavizler vermekle ve genel olarak Kıbrıs sorununu yıkıma sürüklemekle suçladı.

N. Papadopulosun bu görüşleri yeni değildir. Ancak Cumhurbaşkanı Hristofyas, bunları görmezden geliyor, liderliğin görüşlerine atıfta bulunuyordu. Seçimlerden sonra bu görüşler, tüm parti tarafından ifade edilmektedir. DİKO Parlamento Grubu Sözcüsü Andreas Angelidisin de belirttiği gibi bunca zaman Sayın Hristofyas, kendisi için üyelerin bireysel görüşlerinin değil, liderliğin görüşlerinin önemli olduğunu söylüyordu. Şimdi liderliği de dinleyeceği an gelmiştir.

Karoyan da hedef

Seçimlerin ertesi gününden itibaren ilmiğin boğazını sıktığını hisseden DİKO Başkanı Marios Karoyan, Tassosçuların çizgisine bağlı olduğunu söyledi. Bununla birlikte güvenilir kaynaklara göre Papadopulosçular artık ona güvenmiyorlar ve onu, kendilerine başka, Hristofyasa ise başka şeyler söylemekle eleştiriyorlar.

Papadopulos ailesinin Marios Karoyanla ilgili görüşünü, Yorgos İliadis Simerini gazetesinde açık bir şekilde ifade etmişti: Anastasia Papadopulunun birinci sırayı alması (Merkez Komitesinde), DİKO dünyasının er dişi bir politikayı kabul etmediğini teyit etmektedir. Ayrıca halk sürekli olarak bilgilendirilmekte istiyor. DİKO Başkanının hangi politikayı izlediği konusunda aklı karışmıştır.

Aynı kaynaklara göre DİKOda Papadopuloscuların eğiliminin hakimiyetinin sağlamlaşmasından sonra, bir sonraki hedef Karoyanın istifaya zorlanması ve yerine Başkan Vekili Yorgos Kolokasidisin getirilmesidir. Her ne kadar Kolokasidis Tassosçular grubuna ait olmasa ve onlarla koordine içinde olmasa da, Kıbrıs sorunundaki ortak temiz çizgi onları birleştirmektedir. Kolokasidisin siyasi açıdan Tassosçuları temsil edeceği ve Kiprianuçuları da uzaklaştırmayacağı düşünülüyor.

Bizi kovsunlar

DİKOnun yeni liderliğinin izlediği strateji, hükümetten çekilmek değil, eleştirilerini arttırmak ve görüşmeleri içten sabote etmektir. Eğer hükümetten çekilme konusu gündeme gelecekse, bu girişimin kovulmuşlar olarak gitmeleri için AKELden gelmesini istiyorlar.

N. Papadopulos, DİKOnun hükümetten gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soruyu yanıtlayarak bir sahte ikilem söz konusudur dedi ve sahip olduğu ciddi uzlaşmazlıklara rağmen Papadopulos hükümetinde kalan AKELe gönderme yaptı.

DİKOnun uzlaşmazlıklarını ön plana çıkararak, siyasi mengenede sürekli olarak Hristofyası sıkması bekleniyor. Hali hazırda partinin müzakere grubunda temsil edilmesi meselesini yeniden gündeme getirdi. Karoyan, Dışişleri Bakanlığı genel müdürü Nikos Emiliuyu çok önceden önermiştir, ancak Hristofyas bunu reddetti. Seçimlerden sonra DİKO konuyu yeniden gündeme getirdi ve Tassos Conis düzeyinde temsilci istiyor. D. Hristofyasın bunu kabul etmesi imkansızdır.

DİKO bitti

AKELin son 30 yıldır DİKO ile yaptığı bütün işbirliklerinin, maceralı olmasına rağmen, Sol parti DİSİ tehlikesinden dolayı bu işbirliklerinde ısrar ediyordu. AKEL, DİSİ partisini, kuruluşunun ilk gününden beri başlıca siyasi ve ideolojik rakip olarak atadı ve DİSİnin iktidara giden yolunu engellemek için iki başlıca siyasi eksen belirledi. Bu tek boyutlu politika DİKOyu, biraz da EDEKi, siyasi dengenin düzenleyicisi haline getirmiştir.

Bugüne kadar Hristofyas, şu iki başlıca nedenden dolayı DİKO işe işbirliğini dişini tırnağına takarak koruyordu:

  • Mehmet Ali Talat ile uzlaşmaya varılmış bir çözüme ulaşması halinde ve ulaştığı zaman, DİKOnun kararlarını kontrol edeceği ve bu çözümü destekleyeceği konusunda Marios Karoyandan güvenceler almıştı.
  • Görüşmelerin iyi gitmemesi ve Kıbrıs sorununun çıkmaza sürüklenmesi halinde, gerek kendisinin, gerekse partisinin ufukta ikinci bir görev süresiyle siyasi açıdan ayakta durabilmesi için içte müttefiklere sahip olacak.

AKELin DİKO ile işbirliğini dayandırdığı bu iki başlıca sütun artık yoktur. DİKO Marios Karoyan tarafından değil, Tassosçu akım tarafından kontrol edilmektedir. Karoyan, eğer hayatta kalırsa, artık yeni duruma uyum sağlayacak. Papadopulosçularla dostane ve akraba ilişkilerine sahip olan Yorgos İliadisin kendisine tavsiyede bulunduğu gibi: DİKO dünyası Karoyanın konumunu Cumhurbaşkanı Hristofyasın politikasından ayırmasını istiyor.

Uçurum ve nefret

D. Hristofyas, DİKO ile köprüleri ayakta tutabilmek için, Papadopulosçularla arasını mecburen bulmak zorundadır. Buna artık imkansız gözüyle bakılmaktadır:

  • İki taraf arasında, nefret olmasa da aşılmaz bir psikolojik duvar oluştu. Aile, Tassos Papadopulosun ölümünü, AKELin kendisine ihanet etmesinden dolayı duyduğu hayalkırıklığına bağlıyor. Hatta Hristofyasın nankörlüğüne bağlıyorlar, çünkü Karoyanı DİSİ ile işbirliği kararını alaşağı etmeye ve AKELe yönelmeye onlar zorladılar, ancak Hristofyas, Tassosçuları bir kenara itme çabasında Karoyan ile ittifak kurdu.

Hali hazırda bu baskıyı hisseden AKEL, bunu kişisel eleştirilere bağlıyor. Parti Basın Sözcüsü Stavros Evagoruya göre (Mega TV 18.3.2009), Papadopulosçular Cumhurbaşkanına karşı intikam duygusuyla hareket ediyorlar, çünkü Hristofyas Cumhurbaşkanı seçildi.

  • Kıbrıs sorununda iki taraf arasında, sözlü yakınlaşmalarla kapatılamayacak büyük bir uçurum var. Hristofyas Papadopulosçuların benimsedikleri politikaya uyum sağlamak istese bile, içte teşhir olmadan ve uluslar arası alanda zor durumda kalmadan bunu yapması siyasi açıdan imkansızdır.

Kısacası Papadopulosçuların, önümüzdeki dört yıl boyunca partiyi kontrol edecek olmaları ve hali hazırda rövanşı almaya başlamaları göz önünde bulundurulursa, AKEL-DİKO işbirliğinin zaman içinde geleceği olamaz. Her iki senaryoda da (çözüm veya çıkmaz) yolları ayrılacak:

  • Çözüm: Bugünkü DİKO, bugün görüşmelerin yapıldığı zeminde bir anlaşmayı kabul edemez. Kilise ile birlikte hareket edecek, vatanın haraç mezat satıldığından söz edecek ve herhangi bir uzlaşmaya karşı savaşacak.
  • Çıkmaz: DİKO hiçbir durumda sonuçlarla ilgili sorumlulukları paylaşmak istemeyecek ve tüm sorumluluğu Hristofaysa yükleyecek. Tahminlerinin ve endişelerinin haklı çıktığını savunacak ve tercihen Anatasiadis olmadan DİSİnin tümüyle veya bir bölümüyle ittifaka giderek, Hristofyastan rövanşı almak isteyecek.

Nikos çıkış yolu

DİKOdaki dengelerin şekillenmesiyle AKEL işe işbirliği ağı kırılmıştır. AKELin ve Cumhurbaşkanı Hristofyasın elindeki tek realist çıkış yolu, siyasi sistemi yenilecek ve kendisini yeni bir başarısızlığın ciddi etkilerinden kurtaracak uzlaşmaya varılmış bir çözümdür.

Hristofyasa geriye kalan tek potansiyel müttefik, Nikos Anastasiadistir. Toplumu derhal hazırlamaya başlaması koşuluyla DİSİbin işbirliği sayesinde bir çözüm referandumdan geçebilir. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Hristofyas Anastasiadisten ve DİSİden, köşe bucak kaçmıştır. Öte yandan DİKOnun kapısını açık tutma çabası içinde, müzakerelerin perspektifini kendisi sabote etmiştir. Sonuç olarak 10 vatandaştan 9u bir çözümün mümkün olduğuna bile inanmıyor.

DİKOda temizlikle Hristofyas, Nikos Anastasiadis ile işbirliğini yeniden düşünmek zorunda kalacak. En azından kişisel düzeyde, düşüncelerini ve görüşlerini dinlemek, Kıbrıs sorununu çözüm perspektifiyle ele alma politikasını onunla birlikte belirlemek zorunda kalacak. Bundan daha azı, çıkmazları günden güne büyütecek ve siyasi tecritliğini kötüleştirecek.


Makarios Drusiotis

22/03/2009