• Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Ντοκιματέρ | Περιρρέουσα Ατμόσφαιρα

THE CONSTRUCTION OF REALITY AND THE MASS MEDIA / Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ

The case of the «Ambient Atmosphere» / Η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα»

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ πιο κάτω:

 

 

Click here to watch the Documentary with English sub-titles

 


 

Κυκλοφορεί επίσης σε Video CD, σε όλα τα περίπτερα

Ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ για την

Πολιτική, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

και την ποιότητα της πληροφόρησης.

 

Ο κωμικοτραγικός κόσμος

της κυπριακής πραγματικότητας.

 

 

Συμβολική τιμή ΜΙΑ λίρα.

 

 

Πληροφορίες τηλ. 22253246

e-Mail: alfadibooks@gmail.com

 


 

In October 2004, President of the Republic Tassos Papadopoulos publicly charged that people and organisations in Cyprus were paid by the United States through UNOPS to promote the ‘yes’ vote in the referendum of 24 April 2004.

 

For an entire month, this was the leading item on the news. At the end of this whole debate, all that was retained by public opinion was that, indeed, some people in Cyprus took money from the US in order to support the Annan plan.

 

The bribing of people and organisations in the period before the referendum is often cited as an argument by both journalists and politicians, as if this was an unquestionable reality.

 

The present investigation, based on all available primary sources and an evaluation of the information broadcast by the TV channels and published in newspapers, proves that this ‘reality’ was constructed by the government’s propaganda machine, the television channels and government-friendly press.

 


 

Τον Οκτώβριο του 2004, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, κατάγγειλε δημόσια ότι άτομα και οργανισμοί στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της UNOPS, για να προωθήσουν το «ναι» στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004.

 

Για ένα ολόκληρο μήνα, το ζήτημα αυτό ήταν πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Ύστερα από όλη αυτή τη συζήτηση, εκείνο που έμεινε στην κοινή γνώμη είναι πως, πράγματι, κάποιοι στην Κύπρο πήραν χρήματα από τις ΗΠΑ για να υποστηρίξουν το σχέδιο Ανάν.

 

Ο χρηματισμός ατόμων και οργανισμών, την περίοδο προ του δημοψηφίσματος, εγείρεται συχνά ως επιχείρημα από δημοσιογράφους και πολιτικούς. ως να πρόκειται για αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

 

Η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι η «πραγματικότητα» αυτή είναι κατασκευασμένη από το μηχανισμό προπαγάνδας της κυβέρνησης, τα τηλεοπτικά κανάλια και τον φιλοκυβερνητικό τύπο.

 

 

Πατήστε εδώ

για να κατεβάσετε την μελέτη σε μορφή PDF

Click here

To Download the report in PDF Format

 

 

Διαβάστε Επίσης


Δημοσιεύματα

11/11/2005